PROFESSIONELE OPSLAG

Overslag in de transportwereld houdt in dat goederen van de ene naar de andere vervoersmodaliteit worden overgebracht of overgezet (goederen zijn te transporteren producten, verpakt in kisten, dozen, balen, pallets, containers). SKS Logistics BV biedt deze dienst aan voor klanten die specifieke wensen hebben. Overslag van goederen vindt vele malen plaats in de zogenaamde transportketen tussen producent en consument en speelt daarin een cruciale rol voor wat betreft de techniek van de behandeling van de goederen als de bijdrage aan de uiteindelijke kostprijs van het getransporteerde product.

CROSS DOCKING

Methode waarbij de goederen die worden ontvangen in een distributiecentrum, niet worden opgeslagen maar direct worden verdeeld naar de afnemers en gereedgemaakt voor verzending.

PROFESSIONELE DISTRIBUTIE

Distributie vormt de laatste fase van de logistieke keten, inclusief het laatste transport naar de eindgebruiker. Transport vindt ook eerder in de logistieke keten plaats, bijvoorbeeld in de vorm van aanvoer van grondstoffen of halffabricaten. Ook is er transport nodig tussen diverse op- en overslagpunten in de keten.

Belangrijk voor de complexiteit van het distributieproces is het aantal afleveradressen. Meerdere afleveradressen betekent het splitsen van lading over verschillende vrachtwagens of andere transportmiddelen. Splitsen en vervolgens weer groeperen per wagenlading heeft een verhoogde kans op fouten. De trend is dat het laatste transport meer en meer is opgebouwd uit deelladingen, waardoor de complexiteit toeneemt en ook de kosten moeilijker zijn toe te rekenen. SKS Logistics BV houdt voor u het overzicht in dit proces en zorgt voor helderheid en transparantie.

EIGEN OPSLAG

Een magazijn dat geheel in dienst staan van de verlader.

SKS Logistics BV verzorgd ‘public en dedicated warehousing’. Bij ‘dedicated warehousing’ zijn de processen compleet afgestemd op de aard van de goederen. Wij kunnen dat verzorgen in onze eigen ‘warehouses’ of in de opslagfaciliteit van de klant. Onze logistieke oplossing sluit zo optimaal aan bij het proces van de klant. Bij ‘public warehousing’ realiseren wij de ‘warehouse’ activiteiten volgens ons eigen, geoptimaliseerde systeem dat flexibel en snel in gebruik is te nemen.

Warehousing Oplossingen

Wij garanderen veilige opslag van uw goederen. Bij SKS Logistics BV staat efficiency en veiligheid voorop, daarom hebben we een aantal stappen in het warehouse proces gemechaniseerd.